Legile specifice, hotararile de guvern si ordinele M.A.I. , stabilesc concret obligatiile si raspunderile in domeniul situatiilor de urgenta.

            Pentru operatorii economici, raspunderea principala este a administratorului/conducatorului institutiei. 

In sprijinul acestora, S.C. Securitas con Text S.R.L. va poate eferi:

ASISTENTA SI INTOCMIRE DOCUMENTE PENTRU SITUATII DE URGENTA

- Organizarea apararii impotriva incendiilor;

- Intocmirea actelor de autoritate ale administratorului sau conducatorului institutiei;

- Intocmirea documentelor specifice activitatii de aparare impotriva incendiilor;

- Intocmirea planurilor de interventie;

- Intocmirea tematicilor anuale pentru instruire salariatilor pe categorii de personal;

- Evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

- Planuri de activitati si actiuni specifice;

 

Intocmirea actelor de autoritate ale administratorului sau conducatorului institutiei

            - Intocmirea dispozitiilor in conformitate prevederile legale;

 

Instructiuni:

            - Instructiune de folosire a permisului de lucru cu foc deschis;

            - Instructiune de lucru si plan de interventie in caz de incendiu;

            - Instructiune de lucru in vederea evacuarii personalului si bunurilor materiale in   situatii  de urgenta

            - Instructiunea de lucru in caz de situatii de urgenta si raspuns in astfel de situatii;         

            - Instructiunea de comunicare in situatii de criza;

            - Instructiunea de aparare impotriva incendiilor la exploatare cailor de acces, de evacuare si de interventie ;

            - Instructiunea de aparare impotriva incendiilor la spatiile cu destinatie administrativa;

            - Reguli şi măsuri la exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor şi mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor;

            - Reguli si masuri de prevenire si stinger a incendiilor la depozite.

 

Proceduri:

            - Pregatirea pentru situatii de urgenta si capacitatea de raspuns;

            - Procedura de lucru cu foc deschis.

 

Planuri:

            - Planul de interventie;

            - Planul de evacuare al persoanelor si bunurilor materiale;

            - Planurile de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca  fiind periculoase;

 

Va mai putem oferi :

            - Planul de recuperare in urma dezastrelor si continuarea afacerilor;

            - Planul de comunicare in situatii de criza.

            - Asistenta privind aplicarea indicatoarelor de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare şi/sau informare.

 

Asiguram siguranta tuturor datelor  necesare intocmirii documentelor, prin

intocmirea initiala a unui contract de confidentialitate !